Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, P.Z. br. 470

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 102. sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, P.Z. br. 470, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. ožujka 2023. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    na cijeli tekst -  članci ne moraju imati naziv, ali ako se nazivi dodaju onda je potrebno dodati naziv svim člancima

-    članak 3. – suvišno je načela propisivati kroz podstavke (s obzirom na naslov dovoljno je načela propisati kroz stavke)

-    članak 4. – stavak 2. potrebno je brisati a navedene pojmove skratiti u članku gdje se sljedeće navode (u članku 5. stavku 1. navesti pune nazive, pa u zagradi odrediti kako će se koristiti u daljnjem tekstu)

-    članak 8. – potrebno je doraditi uvodnu rečenicu („Ministarstvo u skladu s člankom 6. ovoga Zakona osigurava: …“).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA  ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac