Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 473

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101. sjednici održanoj 19. travnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 473, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. travnja 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba, ali napominje kako je prilikom sljedećih izmjena i dopuna ovoga Zakona potrebno, radi preglednosti same materije, donijeti novi, cjeloviti zakon jer je od njegova donošenja i primjene (više od 46 godina, gdje nije bilo formalnog preuzimanja zakona) došlo do značajne promjene državnog, društvenog, gospodarskog i socijalnog uređenja.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac