Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, P.Z. br. 448

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 92. sjednici održanoj 8. veljače 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, P.Z. br. 448, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. siječnja 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 1 glas „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinim odredbama (u člancima 33., 34. i 38. riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac