Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, P.Z.E. br. 316

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 84. sjednici održanoj 22. studenoga 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, P.Z.E. br. 316, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

5.  Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac