Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, P.Z.E. br. 313

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 84. sjednici održanoj 22. studenoga 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, P.Z.E. br. 313, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. srpnja 2022. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 1. – u dodanom članku 4. potrebno se općenito pozvati na navedeni pravilnik („…propisati pravilnikom kojim se uređuju obrasci i zbirke podataka…“)

-    članak 14. – u stavku 1. dovoljno je napisati kako se iza riječi: „identiteta“ dodaju riječ: …. Nadalje, u dodanom stavku 6. potrebno je ispraviti pozivanje na odredbu članka, radi se o „stavku 3. točki 3.“ (ne „točki 10. stavku 3.“) i u dodanom stavku 7. radi se o „točki 4.“ ne („6.“)

-    članak 16. – u stavku 3. dovoljno je zamijeniti samo pozivanje na stavak („…riječi: „stavka 6.“ zamjenjuju se riječima: „stavka 8.“, isto u članku 18. stavku 5.)

-    članak  19. – u dodanom stavku 7. potrebno je doraditi izričaj jer pogrešno se pozivati na odredbu članka u kojoj je definiran pojam „Tražitelja međunarodne zaštite“

-    članak 24. – u izmijenjenom članku 67. stavku 6. riječi: „člankom 67.“ su suvišne. U stavku 14. potrebno je propisati iznimku od koje odredbe stavka/članka.

-    članak 27. – u izmijenjenom članku 75. stavku 6. potrebno je općenito odrediti pozivanje na navedeni zakon, jer navođenje punog naziva iziskuje i navođenje broja „Narodnih novina“ u kojima je navedeni zakon objavljen kao i njegove eventualne izmjene i dopune („…odredbama zakona kojim se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca…“). U stavku 11. riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne (isto u članku 29.)

-    članak 30. – u izmijenjenom članku 80. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječ: „ozbiljni“ je suvišna.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac