Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o službenoj iskaznici, P.Z. br. 319

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 79. sjednici održanoj 12. listopada 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o službenoj iskaznici, P.Z. br. 319, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. srpnja 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedini odredaba, a osobito:

-    članak 1. – odredbu stavka 2. potrebno je staviti u članak 3. kao stavak 2. ili zaseban članak iza stavka 3. (odredba o rodnoj neutralnosti pojmova stavlja se u članak gdje se definiraju pojmovi ili neposredno iza tog članka)

-    članak 5. – odredbe stavaka 7. i 8. sadržajno je potrebno staviti iza stavka 5.

-    članak 11. – u stavku 3. riječi: „iz stavka 2.“ su suvišne s obzirom na izričaj cijelog članka

-    članak 14. – sadržajno je potrebno zamijeniti mjesta odredaba stavaka 1. i 2.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac