Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, P.Z. br. 290

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 73. sjednici održanoj 11. srpnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana, P.Z. br. 290, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. lipnja 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac