Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, P.Z. br. 275

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 66. sjednici održanoj 18. svibnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, P.Z. br. 275, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. svibnja 2022. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 3. – u dodanom članku 23.a potrebno je preispitati naziv izjave koju je posebni savjetnik i član savjeta dužan potpisati 

-    članak 5. – stavke 1. i 2. potrebno je spojiti jer se radi o istom donosiocu, istom aktu i istom roku za donošenje („Vlada Republike Hrvatske će donijeti odluke iz članka 2. i 3. ovoga Zakona u roku…“)

-    članak 6. – u stavcima 1. i 2. potrebno je ispraviti pozivanje na članke u kojima se spominju navedene odluke (neispravno se pozivati na odredbu članka za određeni pojam koji se poziva na drugi članak u kojem je taj pojam određen …u stavku 1. radi se o „odluci iz članka 2. ovoga Zakona“, a u stavku 2. o „odluci iz članka 3. ovoga Zakona“)

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac