Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita, P.Z.E. br. 269

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 64. sjednici održanoj 4. svibnja 2022. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita, P.Z.E. br. 269, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 31. ožujka 2022. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi odredbu članka 3. (u stavku 5. radi se o „Odredbi stavka 4. ovoga članka koja se ne primjenjuje …“ i u stavku 7. riječi: “s važećim“ su suvišne).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac