Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, P.Z. br. 224

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti, P.Z. br. 224, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 2. – stavak 2. je suvišan, jer renumeracija se mora vršiti postepeno prema redoslijedu točaka, osobito ako u tim točkama dolazi do promjena (također, potrebno je prije dosadašnje točke 5. koja postaje točka 4. a koja se mijenja, navesti kako dosadašnja točka 4. postaje točka 3.). Nadalje potrebno je preispitati izričaj zadnjeg stavka s obzirom da članak 7. stavak 1. ima samo 7. točaka.

-    članak 10. – dovoljan je samo izričaj stavka 2. (suvišno je na oba mjesta ponavljati isti izričaj).

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac