Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o djelatnosti psihoterapije, P.Z. br. 220

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o djelatnosti psihoterapije, P.Z. br. 220, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. studenoga 2021. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 2. – odredbu je  potrebno sadržajno staviti ili iza članka 4. ili u članak 4. kao stavak 2.

-    članak 6. – sadržaj odredbe stavka 10. potrebno je navesti u stavcima 8. i 9. čime odredba stavka 10. postaje suvišna („…nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.“, …isto u članku 8.)

-    članak 34. – u stavku 1. podstavku 5. suvišne su riječi: „i prestanak članstva“ s obzirom na sadržaj podstavka 6.

-    članak 36. – u stavku 3. riječi: „pred nadležnim upravnim sudom“ su suvišne.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac