Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, P.Z.E. br. 43

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, P.Z.E. br. 43, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. listopada 2020. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    članak 6. – kada se nabraja više uzastopnih stavaka radi preglednosti bolje je skratiti nabrajanje kako bi se što manje opterećivao tekst (… stavci 5. do 8. postaju stavci 6. do 9. …, isto u člancima 24., 28., 33. i 36.)

-    članak 7. – u izmijenjenom članku 12. stavku 6. potrebno je odrediti puno značenje skraćenice MLA kako je to određeno za skraćenicu EA

-    članak 31. – u dodanim člancima 78.c i 78.f kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka

-    članak 40. - potrebno je doraditi izričaj na način da se kod nabrajanja članaka napravi inverzija („…osim članka 62. stavka 3. i 6. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona u dijelu…“).

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
Marija Jelkovac