Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 948

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o slobodnim zonama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 948, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku. 

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 8.

U članku 8. riječi: „gospodarstva, poduzetništva i obrta“ zamjenjuju se riječima: „nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje i usklađuje s izričajem u  temeljnom zakonu (potrebno je nazive ministarstava pisati općenito zbog eventualnih budućih promjena u nazivu ili nadležnosti samih ministarstava).

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.