Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 643

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 136. (elektroničkoj) sjednici održanoj 5. svibnja 2020.godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 643, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Silvano Hrelja, zastupnik u Hrvatskom saboru, aktom od 9. svibnja 2019.godine.

2. Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu glasova (3 glasa „za“ i 7 glasova „protiv“). 

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.