Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 907

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 130. (elektroničkoj) sjednici održanoj 6. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 907, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a i zastupnik Goran Aleksić,  aktom od 2. travnja 2020. godine.

2.    Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu (3 glasa „za“ i 7 glasova „protiv“).

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 
    
    Marija Jelkovac, v.r.