Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 823

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 119. sjednici održanoj 22. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 823, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. siječnja 2020. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.   

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac