Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE), s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 918

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 127. sjednici održanoj 22. rujna 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge – Societas Cooperativa Europaea (SCE), s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 918, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba ustavnopravne naravi.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović