Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o referendumu, P. Z. br. 769

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 101. sjednici održanoj 20. siječnja 2015.,  raspravljao je o Prijedlogu zakona o referendumu, P. Z. br. 769, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, aktom od 3. prosinca 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 5 glasova "za" i 3 glasa "suzdržana" podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba ustavnopravne naravi.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

 

  
        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

        Ingrid Antičević Marinović