Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 765

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 99. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. i na nastavku 99. sjednice održanom 3. prosinca 2014.,  raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 765, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. studenoga 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Ingrid Antičević Marinović