Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 741

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 97. sjednici održanoj 19. studenoga 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 741, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. studenoga 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 8 glasova "za" i 2 glasa "protiv" podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović