Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, P. Z. E. br. 730

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 96. sjednici održanoj 11. studenoga  2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, P. Z. E. br. 730, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. listopada 2014.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u cijelosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona, a na tekst Prijedloga daje primjedbu na članak 35. kojeg treba nomotehnički doraditi, tako da se radi o dodavanju članka 78.a s naslovom iznad njega, jer je članak 79. prethodnom novelom brisan.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

  
PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović