Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 116. sjednici održanoj 26. rujna 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskom saboru, aktom od 22. veljače 2023. godine. 

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 25. rujna 2023. godine.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac