Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. prosinca 2019. godine. 

2.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Plana a na njegov tekst nema primjedaba.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac