Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 127. sjednici održanoj 22. rujna 2015., raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova sa 7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ podupire donošenje ove Odluke, a na njezin tekst Odbor nema primjedaba.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović