Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025., koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.  
2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“) podupire donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. i ne protivi se prijedlogu da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
3. Istodobno, Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti sljedeći 

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 

Obrazloženje:

Radi pretežito brojčanog sadržaja ovih akata i moguće pogreške u izračunu i prijepisu, predlaže se obaviti redakciju teksta navedenih akata prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac