Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu: Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Infrastrukture

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020.godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture  tako da daje suglasnost na prijedloge tih odluka.
Također Odbor se ne protivi prijedlogu da  izmjene i dopune Državnog proračuna kao i odluke o izmjenama i dopunama financijskih planova izvanproračunskih korisnika stupe na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

3. Istodobno, Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti sljedeći 

ZAKLJUČAK

Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022., te prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih autocesta, Autoceste Rijeka – Zagreb, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 

Obrazloženje:

Radi pretežito brojčanog sadržaja ovih akata i moguće pogreške u izračunu i prijepisu, predlaže se obaviti redakciju teksta navedenih akata prije njihove objave u „Narodnim novinama“.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac, v.r.