Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, P.Z. br. 520

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 115. sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, P.Z. br. 520, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. rujna 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba, ali napominje kako je zbog brojnih izmjena i dopuna te usklađivanja s nomotehničkim pravilima prilikom sljedeće izmjene potrebno donijeti novi zakon.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac