Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta, P.Z. br. 449

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 104. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori  inženjera tehnologije prometa i transporta, P.Z. br. 449, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac