Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, P.Z.E. br. 453

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 104. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, P.Z.E. br. 453, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeći

AMANDMAN

I. Na članak 16.

U članku 16. stavku 4. riječi: „o okolnostima koje su relevantne za ocjenu dopuštenosti tog rješenja“ brišu se.

Obrazloženje

Amandmanom se briše suvišan dio teksta.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac