Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF), P.Z. br. 475

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 102. sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Centra za razvoj financija (CEF), P.Z. br. 475, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. travnja 2023. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (8 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Konačnog prijedloga Odbor predlaže sljedeći

AMANDMAN

I.    Na članak 3.

U članku 3. stavku 3. riječi: „Ova odredba“ zamjenjuje se riječima: „Odredba stavka 2. ovoga članka“.

Obrazloženje

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA  ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac