Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), P.Z.E. br. 185

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 52. sjednici održanoj 2. veljače 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), P.Z.E. br. 185, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 23. prosinca 2021. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac