Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, P.Z. br. 223

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 50. sjednici održanoj 19. siječnja 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada, P.Z. br. 223, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. siječnja 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac