Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova, P.Z.E. br. 796

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom registru brodova, P.Z.E. br. 796, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. svibnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.