Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, P.Z.E. br. 754

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 118. sjednici održanoj 15. siječnja 2020. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, P.Z.E. br. 754, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. prosinca 2019. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Konačnog prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Konačnog prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac