Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima, P.Z. br. 8

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 9. sjednici održanoj 5. prosinca  2016., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o dopunama Zakona o lokalnim izborima, P.Z. br. 8, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, aktom od 24. studenoga 2016.  

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor ističe da je potrebno preispitati popis kaznenih djela iz članka 1., osobito odredbu točke 7. jer nije razvidno na koji će se način u kaznenoj evidenciji utvrđivati da su kaznena djela protiv službene dužnosti „počinjena s namjerom i radi pribavljanja imovinske ili kakve druge koristi sebi ili drugoj osobi“.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

 

 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

 Dražen Bošnjaković