Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, P. Z. br. 653

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 89. sjednici održanoj 1. srpnja 2014., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi, P. Z. br. 653, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. lipnja 2014.  

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba, ali predlaže da predlagatelj preispita rješenje iz članka 18. točke 10., jer nije razvidno na što se daje suglasnost, budući ovo Središnje tijelo državne uprave verificira usklađenost, te svojim amandmanom otkloni ovu manjkavost.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
  
     

PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović