Odbor za vanjsku politiku

Izvješće Odbora za vanjsku politiku o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane, P.Z. br. 499

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskog sabora na svojoj je 37. sjednici, održanoj 24. svibnja 2023. godine, razmotrio Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane,  P.Z. br. 499, a koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.

Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o predmetnom Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, kao matično radno tijelo, a u skladu s člankom 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

Predstavnik predlagatelja u uvodnom obraćanju pojasnio je da Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane potvrđuje Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane sastavljen je u Bruxellesu 19. listopada 2018. godine kako bi njegove odredbe, u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. 

Pojasnio je da se Sporazumom obuhvaćaju standardne političke klauzule EU-a o ljudskim pravima, Međunarodnom kaznenom sudu, oružju za masovno uništenje, malom i lakom oružju te borbi protiv terorizma kao i suradnja u područjima poput trgovine i ulaganja, industrijske politike, zdravstva, okoliša, klimatskih promjena, energetike, poreza, obrazovanja i kulture, rada, zapošljavanja i socijalne politike, znanosti i tehnologije te prometa. Informirao je da su u Sporazum uključena i pitanja suradnje u području pravde, slobode i sigurnosti, pitanja pravne suradnje, pranja novca i financiranja terorizma, organiziranog kriminala i korupcije. 

Istaknuo je da je cilj Sporazuma osigurati temelje za djelotvorniju bilateralnu suradnju između Europske unije i njezinih država članica i Singapura jačanjem suradnje i dijaloga u širokom nizu bilateralnih, regionalnih i multilateralnih pitanja te da on predstavlja još jedan važan korak prema pojačanom političkom i gospodarskom sudjelovanju Europske unije u jugoistočnoj Aziji.

Slijedom navedenoga, Sporazum o partnerstvu i suradnji sa Singapurom zamijenit će postojeći pravni okvir Sporazuma o suradnji iz 1980. između Europske ekonomske zajednice i država članica Udruženja država jugoistočne Azije. Ovaj Sporazum predstavlja još jedan važan korak prema pojačanom političkom i gospodarskom sudjelovanju Europske unije u jugoistočnoj Aziji koji će osigurati temelje za djelotvorniju bilateralnu suradnju između Europske unije i njezinih država članica i Singapura jer će se njime ojačati politički dijalog i poboljšati suradnja u širokom rasponu područja.

Odbor za vanjsku politiku je, nakon provedene rasprave, jednoglasno s 10 glasova „za“ odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora Garija Cappellija.


PREDSJEDNIK ODBORA
Gari Cappelli