Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav s rasprave o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 69. sjednici održanoj 21. veljače 2024. godine raspravio je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Povjerenik za informiranje, aktom od 31. ožujka 2023. godine. 

Odbor je navedeno Izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Uvodno obrazloženje iznijela je Povjerenica za informiranje.

Odbor jednoglasno (7 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković