Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 58. sjednici održanoj 26. rujna 2023. godine raspravio je Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Marija Selak Raspudić, zastupnica u Hrvatskom sabor, aktom od 22. veljače 2023. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predlagateljica ovog Prijedloga navela je (između ostalog) kako predlaže: 
1.    propisati obvezu da za rasprave u Hrvatskom saboru mora postojati kvorum (jedna trećina od ukupnog broja zasatupnika u Saboru) koji se mora utvrditi i održavati tijekom cijele rasprave o točki dnevnog reda
2.    drukčije ustrojiti saborska radna tijela zadržavajući njih pet: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor  za zakonodavstvo, Odbora za europske poslove, Odbor za izbor, imenovanja i upravne postupke te Mandatno-imunitetno povjerenstvo (ostala radna tijela trebala bi biti podložna promjenama u svakom sazivu Sabora)
3.    propisati da se odbori održavaju u one dane kad nema plenarne sjednice
4.    propisati da ministar obrazlaže zakone, a ne državni tajnik jer je on/ona dobio povjerenje većine u Saboru i njihov se rad nadzire
5.    propisati da se rasprava o ministrima koje Sabor naknadno imenuje na ministarsku dužnost s odbora vrati na plenarnu sjednicu
6.    propisati da se u slučaju neodgovaranja na zastupnička pitanja ministri ili predsjednik Vlade pozovu u Sabor na davanje usmenog odgovora
7.    povećati broj zastupnika koji je potreban za osnivanje saborskog kluba tako da je za osnivanje kluba zastupnika potreban dogovor minimalno 5 zastupnika umjesto dosadašnja 3
8.    propisati da se sva izvješća u Saboru moraju raspraviti do kraja kalendarske godine u kojoj su podnesena
9.    drugačija dostava akata zastupnicima kako bi imali barem osam dana pripreme za raspravu.

Tijekom rasprave navedeno je kako potrebno dodatno preispitati odredbe ovog Prijedloga kojima se rasprave na sjednici Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela čini ovisnima o nazočnosti člana Vlade Republike Hrvatske. 

Također, predloženo je dodatno razmotriti odredbe koje se odnose na uređenje odbora vezano za smanjenje broja članova te postojanje tzv. fiksnih odbora te odbora koji bi se osnivali odlukom Hrvatskoga sabora.   

Predloženo je na drugačiji način utvrditi rok (imajući u vidu onaj koji je predložen) do kojeg bi se raspravila  izvješća koja na temelju zakonske ovlasti podnose druga tijela Hrvatskom saboru. 

Raspravilo se pitanje predloženog broja potrebnih zastupnika (5 zastupnika) za osnivanje kluba zastupnika te mogućnost da zastupnik bude članom samo jednog kluba zastupnika.

Osim navedenog, problematizirano je pitanje stegovne mjere udaljenja zastupnika sa sjednice Hrvatskoga sabora te u tom kontekstu nemogućnost njegova glasovanja, pitanje protuposlovničkog korištenja instituta povrede Poslovnika Hrvatskoga sabora kao replike te pitanje rasprava koje su izvan merituma.

Odbor većinom glasova (1 glas “ZA” i 7 glasova “PROTIV”) ne podupire donošenje ovoga Poslovnika. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.
                                                                                       

PREDSJEDNIK ODBORA
    
                               Dražen Bošnjaković