Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Konačnom prijedlogu zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, drugo čitanje, P.Z. br. 532

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 57. sjednici održanoj 19. rujna 2023. godine raspravio je Konačni prijedlog zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 31. kolovoza 2023. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je kako je potrebno donijeti novi zakon koji će regulirati izborne jedinice jer je, između ostalog,  Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4089/2020, U-I-3864/22 i U-I7166/2022, od 7. veljače 2023. („Narodne novine“, br. 24/23.) ukinut Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora („Narodne novine“, br. 116/99.) koji prestaje važiti 1. listopada 2023. Ustavni sud Republike Hrvatske je pritom zaključio da trenutni izborni sustav temeljen na deset izbornih jedinica, određenih odredbama članaka 2. – 11. prethodno navedenog Zakona značajno odstupa od načela jednakog biračkog prava, prije svega u njegovom supstancijalnom aspektu, koji jamči jednaku moć svakog birača, odnosno težinu svakog glasa te je slijedom navedenog Ustavni sud utvrdio da taj Zakon nije u suglasnosti sa člankom 45. Ustava.

Tijekom rasprave navedeno je kako je potrebno preispitati odredbe ovog Prijedloga kako bi se odredbe uskladile s navedenom Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske posebno u dijelu koji se odnosi na ispravnosti podataka na kojima se temelji Registar birača. 

Također navedeno je da se ovaj Zakon temelji na podacima iz Registra birača koji je potrebno uskladiti s podacima iz Popisa stanovništva.

U tom smislu pojašnjeno je kako se Registar birača kontinuirano ažurira.

Odbor većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Dražen Bošnjaković