Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Poslovniku o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 33. sjednici održanoj 8. lipnja 2022. godine raspravio je Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika Povjerenika za informiranje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Povjerenik za informiranje, aktom od 31. ožujka 2021. godine. 

Odbor je predmetni Poslovnik raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Tijekom rasprave navedeno je kako je, u slučaju prihvaćanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 199, potrebno uskladiti članak 7. stavak 1. navedenog Poslovnika s odredbom članka 20. navedenog Zakona.

Također, navedeno je kako odredba članka 8. navedenog Poslovnika premašuje okvir sankcija predviđen odredbama naprijed navedenog Zakona te kako nije ispravno na predloženi poslovnički način proširivati ovlast Povjerenika za informiranje.

Odbor jednoglasno (10 glasova „ZA“ ) podupire prijedlog da Hrvatski sabor potvrdi  Poslovnik Povjerenika za informiranje. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dražen Bošnjaković