Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 172

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 20. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. kolovoza 2021. godine. 

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Predstavnik predlagatelja naveo je kako je pojedine odredbe važećeg Zakona o općem upravnom postupku potrebno izmijeniti ili dopuniti kako bi se potaknula elektronička komunikacija stranaka i javnopravnih tijela u upravnim postupcima, omogućilo korištenje novih tehnologija u interesu stranaka i potaknulo javnopravna tijela na digitalizaciju upravnih postupaka i korištenje državne informacijske infrastrukture. Korištenjem elektroničke komunikacije stranaka i javnopravnih tijela u svim fazama upravnog postupka smanjit će se troškovi stranaka i javnopravnih tijela te povećati učinkovitost.

Tijekom rasprave upozoreno je na Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj: 12/03.), a imajući u vidu prijedlog za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku te njegova stupanja na snagu.

Također, predloženo je preispitati odredbe o osobnoj dostavi elektroničkim putem, a u odnosu na primjenu instituta povrata u prijašnje stanje.

Odbor jednoglasno (7 glasova “ZA”) podupire donošenje ovoga Zakona. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

                                                                                                 

PREDSJEDNIK ODBORA
    
Dražen Bošnjaković