Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 145

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 17. rujna 2012. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. srpnja 2012. godine.

Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo kako se donošenjem ovoga Zakona usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju „Socijalna politika i zapošljavanje“. Nadalje, uređuje se djelotvornija i cjelovitija primjena odredbi o iznimkama od načela zabrane diskriminacije, otklanjaju se pojmovne neujednačenosti s propisima u području spolnog uznemiravanja te uređuje jasnija primjena njegovih pojedinih odredbi.

U raspravi je istaknuto mišljenje kako se prilikom transponiranja Direktiva Europske unije u hrvatski pravni sustav treba posebno voditi računa o prijevodima koji se koriste, kako bi odredbe zakona na koje se Direktive odnose bile jasne i razumljive u njihovoj primjeni.

Nakon rasprave Odbor jednoglasno (9 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Josipa Leku, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Josip Leko