Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske

1. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na zajedničkoj sjednici održanoj 12. srpnja 2022., raspravljali su o Prijedlogu odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo 40 zastupnika u Hrvatskom saboru, aktom od 8. srpnja 2022.

2. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“) ne podupire donošenje ove Odluke.

3. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“) ne podupire donošenje ove Odluke. Na tekst Nacrta Odbor nema primjedaba ustavnopravne naravi. 

4. Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora Odbori su odredili Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.
                            

                         PREDSJEDNIK                                                              PREDSJEDNICA
                  ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK                            ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
                       I POLITIČKI SUSTAV                                                         Marija Jelkovac
                        Dražen Bošnjaković