Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Polsovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 13. sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine raspravio je Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030104-08-1, od 15. svibnja 2008. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju  svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.
Odbor je podržao rješenja iz Prijedloga zakona vezana uz usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe.
Odbor je jednoglasno (7 glasova „za“) predložio Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.

 

        PREDSJEDNIK ODBORA


              Vladimir Šeks