Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije), P. Z. E. br. 236

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 34. sjednici, održanoj 27. travnja 2022., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije), P. Z. E. br. 236 (dalje u tekstu: Konačni prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2022.
Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je Konačni prijedlog zakona razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Uvodno je predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva ukazao da su izmjene u odnosu na prvo čitanje, a koje su ugrađene u Konačni prijedlog zakona, samo nomotehničke naravi. Osvrnuo  se i na dodatno usklađenje prekršajnih odredbi s obzirom na potrebu da novčane kazne budu izražene i u eurima radi očekivanog uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, te slijedom toga i na izmjene koju su izvršene u prijelaznim i završnim odredbama Konačnog prijedloga zakona. 

Bez rasprave, jednoglasno, s 8 glasova „ZA“, Odbor predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Siniša Hajdaš Dončić