Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. br. 163

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 25. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., je raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. br. 163, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela zastupnica Anka Mrak-Taritaš, aktom od 13. srpnja 2021.

Odbor je raspolagao i Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 2. rujna 2021. 

Sukladno članku 247. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. br. 163 i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. E. br. 214 provela se objedinjena rasprava.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predložene zakonske prijedloge razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Uvodno je predlagateljica Zakona, zastupnica Anka Mrak -Taritaš, istaknula da  je 13. prosinca 2019., tijekom devetog saziva Hrvatskoga sabora, prvi put podnijela zakonski prijedlog s ciljem uređenja statusa i uporabe električnih romobila. Tada su se intenzivno počeli koristiti električni romobili čiji status nije bio pravno riješen, a bilo je jasno da će njihovim korištenjem stradavati i vozači i pješaci. Zakonski prijedlog do okončanja tog mandata nije raspravljen. 

Iste godine se pojavio i problem u gradovima uz more, koji su električne romobile počeli koristiti u turističke svrhe, no kada su pravila za korištenje tih vozila pokušali unijeti u lokalne akte naišli su na problem jer isto nije bilo regulirano temeljnim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, te nije postojalo pravno utemeljenje.

I Vlada Republike Hrvatske je iznijela stav da tu problematiku treba pravno regulirati, te da će se tome pristupiti tijekom 2021. godine.

Nastavno je predlagateljica istaknula da je, s obzirom na činjenicu da u prvoj polovici 2021. godine Vlada RH nije uputila u proceduru zakonski prijedlog koji bi uredio spornu problematiku, podnijela zakonski prijedlog koji se bavi uređenjem statusa i uporabe električnih romobila.

Predstavnica Vlade RH, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova, je istaknula da se zakonski prijedlog zastupnice Anke Mrak-Taritaš i prijedlog Vlade RH jednim dijelom podudaraju, no prijedlog Vlade RH je obuhvatniji. Slaže se s predlagateljicom Zakona da je to pitanje možda trebalo i ranije regulirati.

Zaključno je naglasila da Vlada RH ne prihvaća prijedlog zastupnice Anke Mrak-Taritaš iz razloga jer je ta problematika riješena zakonskim prijedlogom koji je u proceduru uputila Vlada RH.

Nakon provedene rasprave, prilikom glasovanja o prijedlogu zaključka da se Hrvatskome saboru predloži prihvaćanje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s 2 glasa „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“ i 6 glasova „PROTIV“ zaključak nije donesen s obzirom da nije dobio potrebnu većinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Nikša Vukas, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Mario Kapulica, potpredsjednik Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Nikša Vukas