Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. br. 817

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 71. sjednici, održanoj 5. ožujka 2020., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P. Z. br. 817 (dalje u tekstu: Prijedlog zakona), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a, aktom od 13. prosinca 2019.  
Odbor je raspolagao Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 23. siječnja 2020., Klasa: 022-03/19-12/89, Urbroj: 50301-29/23-20-5.

Sukladno članku 69. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je predloženi zakonski prijedlog razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama koji je mijenjan sredinom 2019. godine nisu definirani električni romobili te da je situacija uglavnom ista i u drugim zemljama, uz iznimku nekih europskih država koje su to zakonski regulirale. 
S obzirom na nepostojanje regulative moguće je upravljati električnim romobilom bez vozačke dozvole i kacige te reflektirajućeg prsluka, neovisno o tome što električni romobil može doseći brzinu i do 40 km na sat. S obzirom na  činjenicu da se električni romobili voze bez ograničenja po pločnicima, biciklističkim stazama, čak i autocestama te dovode u opasnost sebe i druge sudionike u prometu, zakonsko uređivanje tog pitanje je prijeka potreba
Slijedom iznesenog zatraženo je od članova Odbora da podrže Prijedlog zakona.
    Predstavnik Vlade Republike Hrvatske je istaknuo da su svjesni postojanja problematike, no da, osim električnih romobila odnosno naprava na električni pogon, postoje i naprave na atmosfersko izgaranje te bi kod cjelovite izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama trebalo uključiti sva takva vozila. Vlada RH cijeni inicijativu predlagatelja, no u svome Mišljenju je detaljno obrazložila zašto smatra da ne treba podržati Prijedlog zakona odnosno da je prijeko potrebno tu problematiku regulirati sveobuhvatno, a ne parcijalno.
Zaključno je istaknuo da će radna skupina koju je imenovao ministar unutarnjih poslova nakon zadnje novele Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u kojoj se osim predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova nalaze i pripadnici akademske zajednice i medicinske struke, predložiti „grubi“ nacrt izmjena i dopuna koji bi bio u potpunosti usklađen s cijelim sustavom.
 
U raspravi su članovi Odbora pohvalili inicijativu predlagatelja i istaknuli da je broj vozača takvih naprava narastao na brojku od 10 000 – 15 000 tisuća te je potrebno regulirati to pitanje, ali zakonskim uređenjem pokriti sve aspekte koji ovim Prijedlogom zakona nisu pokriveni.
U raspravi je spomenuta i inicijativa Hrvatske udruge vozača električnih romobila koja se zalaže da se električni romobili prepoznaju kao vozila te da se njihovo korištenje zakonski uredi.


Nakon provedene rasprave, prilikom glasovanja o prijedlogu zaključka da se Hrvatskome saboru predloži prihvaćanje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, s 5 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“,  zaključak nije donesen, s obzirom da nije dobio potrebnu većinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA

Ranko Ostojić