Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 903 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. (elektroničkoj) sjednici održanoj 2. travnja 2020. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatkog turizma, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Izmijenama odredbi Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, se u uvjetima posebnih okolnosti izazvanih epidemijom bolesti COVID-19, omogućava drugačije određivanje financijskog zaduživanja turističkih zajednica i iznos koji se u odnosu na ukupne prihode može koristiti za troškove plaća zaposlenih u turističkoj zajednici. 

Cilj dopuna Zakona je da se u navedenoj situaciji na efikasan i brz način može djelovati u cilju pomoći i prevladavanju problema nelikvidnosti turističkih zajednica kojima su drastično smanjeni prihodi od članarine i turističke pristojbe kako bi se povećala mogućnost njihovog većeg kreditnog zaduživanja i omogućilo da se, u svrhu očuvanja radnih mjesta, cenzus od 40 % za plaće zaposlenih stavi izvan snage u 2020. i 2021. godini. Zakonom se također omogućava produženje mandata članovima tijela turističkih zajednica.

Odbor za turizam jednoglasno sa (11 glasova „za“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.

PREDSJEDNIK ODBORA
prof.dr.sc.Branko Grčić