Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a (ispravak)

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. (elektroničkoj) sjednici održanoj 6. travnja 2020. Prijedlog zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika SDP-a aktom od 27. ožujka 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo. 

Ovim Zaključkom predlaže se obustava plaćanja predujmova paušalnog poreza za sve porezne obveznike čije obavljanje djelatnosti je zaustavljeno odlukama Stožera civilne zaštite ili je značajno smanjen obujam poslovanja uslijed negativnih učinaka krize koronavirusa COVID-19. Iznimno, obračun obveze po osnovi poreza na dohodak za 2020. godinu izvršit će se tek po podnošenju Poreznoj upravi godišnjeg izvješća o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak.

Predlaže se i obustava plaćanja predujmova paušalnog poreza za sve porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova u razdoblju trajanja krize. Radi se o velikom broju obrtnika i privatnih iznajmljivača u turizmu koji se danas nalaze u sustavu paušalnog oporezivanja.

Kako je odluka u domeni predstavničkih tijela lokalne samouprave, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 8 dana dade preporuku svim jedinicama lokalne samouprave da postupe u skladu s predloženim. Prijedlog se zasniva na činjenici da je turistički sektor jedan od najugroženijih u posebnim okolnostima vezanim za krizu koronavirusa COVID-19.

Bez rasprave, nakon provedenog elektroničkog glasanja (6 glasova „za“, 5 „protiv“ i 1 „suzdržan“)


Prijedlog zaključka o obustavi i/ili oprostu dijela plaćanja predujmova paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike pogođene krizom koronavirusa COVID-19

nije dobio potrebnu većinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.


                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA  
                                                                       prof.dr.sc.Branko Grčić, v.r.